11-27 вересня 2009
Візуальна програма щорічного фестивалю ГОГОЛЬFEST – це масштабний захід, що включає в себе кураторські мультимедійні і мультидисциплінарні проекти, спрямовані на ознайомлення широкої аудиторії Київського арсеналу із поступом міжнародної художньої думки і розширення географічних, часових та інтелектуальних кордонів.
 
Заявляючи «мультимедійність  та мультидисциплінарність проектів», ми маємо на думці якнайширший спектр уже досить відомих, хоча й порівняно нових видів мистецтва, як, наприклад: саунд арт, відео арт, перформанс арт, кібернетичне, кінетичне, діджитал арт та інші «нетрадиційні» види мистецтва.
 
Говорячи «кураторські проекти», ми маємо на увазі формування кураторами проектів, узгоджених із загальною  концепцією, структурою й темою фестивалю, але безумовно надаючи кураторам свободу у виборі художників, назви й масштабу їхньої виставки.
 
У процесі відбору  проектів на ГОГОЛЬFEST 2010 перевага надаватиметься сайдспецифік-роботам в рамках короткої резидентури. Ми також виокремлюємо колаборацію запрошених ззовні та локальних художніх сил у роботі над спільними проектами як надзвичайно важливий аспект структури фестивалю.
 

Як один із бажаних  результатів ГОГОЛЬFESTу ми бачимо сегментарне інтегрування створених у процесі фестивалю проектів (інсталяцій, перформансів, відео тощо) в інші фестивалі, виставки і взагалі культурні події в широкому смислі цього слова, що стало би поштовхом до популяризації як самого фестивалю, так і ідеї мистецтва без кордонів, пропагованої нами. 


 Катя Бочавар  / Куратор Візуальної програми ГОГОЛЬФЕСТ 

katya@bochavar.com

 

 

Візуальна програма ГОГОЛЬFEST 2009